LABORATORIUM OGRZEWNICTWA, WENTYLACJI, KLIMATYZACJI

I CHŁODNICTWA(Ś-6) 

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 

 

Główna

Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa kształci na specjalności

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Klimatyzacja (COWiK) inżynierów w branży instalacyjnej: 
 

 

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Klimatyzacja (COWiK)


Laboratorium realizuje prace naukowo-badawcze, projektowe, studialne, ekspertyzy i pomiary w zakresie:
 

  •     efektywnych - proekologicznych systemów ogrzewania i wentylacji,
  •     optymalizacji systemów klimatyzacyjnych i ziębniczych,
  •     audytów energetycznych oraz ocen systemów cieplnych budynków,
  •     wprowadzania proekologicznych rozwiązań w chłodnictwie i klimatyzacji.

W skład laboratorium wchodzi również akredytowane przez PCA Laboratorium Inżynierii Cieplnej.

 

Laboratorium specjalizuje się w: 
 

  •     badaniach nad optymalizacją systemów zapewniających komfort cieplny w budynkach,
  •     modelowaniu i pomiarach  procesów wymiany ciepła w elementach budowlanych,
  •     wykorzystaniu energii odnawialnych w ciepłownictwie i ogrzewnictwie,
  •     badaniach nad realizacją procesów wentylacji i klimatyzacji w tym z wykorzystaniem akumulacji ciepła poprzez stosownie materiałów zmieniających fazę (PCM),
  •     optymalizacji obiegów lewobieżnych ziębiarek i pomp ciepła,
  •     badaniach nowoczesnych ekologicznie akceptowalnych mieszanin ziębników,


Laboratorium kieruje:
dr hab. inż. Agnieszka Lechowska, prof. PK