KATEDRA OGRZEWNICTWA, WENTYLACJI, KLIMATYZACJI

I CHŁODNICTWA(Ś-6) 

 

Wydział Inżynierii Środowiska

 

 

Kierownictwo Katedry:

 

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. inż. Jacek Schnotale
pok.17, tel. 12-628-2896

Z-ca Kierownika Katedry:
dr inż. Agnieszka Flaga-Maryańczyk
pok. 113. Tel. 12-628-2807

Sekretariat:
Pani mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch, specjalista
pok. 16, tel. 12-628-2896 fax 12-628-2048

 

Spis pracowników z adresami email.

 

Skład osobowy katedry podano w tabeli poniżej

Pracownicy