KATEDRA OGRZEWNICTWA, WENTYLACJI, KLIMATYZACJI

I CHŁODNICTWA(Ś-6) 

 

Wydział Inżynierii Środowiska

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE ROK 2018 / 2019


"Nowoczesne metody eksploatacji w systemach ciepłowniczych"


Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa (Ś-6) na Wydziale Inżynierii Środowiska uruchomia w roku akademickim 2018/2019 drugą edycję studiów podyplomowych Nowoczesne metody eksploatacji w systemach ciepłowniczych.

 

Celem tych studiów jest stworzenie możliwości pogłębienia i uaktualnienia wiedzy i nabycia nowych umiejętności potrzebnych do prowadzenia, nadzorowania i eksploatacji systemów ciepłowniczych, w tym także prowadzenia prób odbioru sieci i węzłów cieplnych.
Studia są adresowane do inżynierów i magistrów inżynierów zatrudnionych w służbach eksploatacji przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Przebieg studiów
 

 • studia trwają dwa semestry,
 • obejmują 160 godzin lekcyjnych przeznaczonych na wykłady, ćwiczenia projektowe i laboratoria,
 • zajęcia odbywają się co drugą sobotę, w godzinach 9.00 do 18.00, w siedzibie Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej
Proponowany program studiów obejmuje:
 
 • Aktualny stan prawny oraz uwarunkowania formalno-prawne związane z funkcjonowaniem systemów ciepłowniczych,
 • Systematykę i budowę podstawowych elementów systemu ciepłowniczego,
 • Wymagania dotyczące szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych,
 • Planowanie sieci ciepłowniczych,
 • Wybrane zagadnienia wymiany ciepła i mechaniki płynów w  systemów ciepłowniczych,
 • Odbiory i przeglądy eksploatacyjne sieci cieplnych,
 • Kompensację wydłużeń cieplnych sieci i zagadnienia organizacji budowy sieci,
 • Węzły cieplne – wymagania technologiczne i budowlane przy odbiorze,
 • Podstawy regulacji i sterowanie w węzłach cieplnych,
 • Optymalizację procesów technologicznych związanych z eksploatacją systemów ciepłowniczych,
 • Metody analizy i poprawy efektywności zarządzania energią w przedsiębiorstwie ciepłowniczym,
 • Możliwości zwiększenia zakresu wykorzystania ciepła systemowego w okresie letnim,
 • Elementy specjalnego nadzoru węzłów cieplnych i zarządzania energią w budynkach,
 • Zastosowanie narzędzi komputerowych w monitoringu eksploatacyjnego sieci cieplnych.

 

Kierownik Studiów Podyplomowych:
dr inż. Joanna Studencka, budynek W-15, tel.: 12 628 30-28, email: joanna.studencka@pk.edu.pl
Planowana liczba słuchaczy min. 15.
Koszt uczestnictwa to 4 900 zł.


 

Dokumenty do pobrania:
1. Ramowy program studium podyplomowego
2. Karta zgłoszenia
3. Tabela efektów szkolenia

4. Klauzula informacyjna
 
 

Studia podyplomowe