KATEDRA OGRZEWNICTWA, WENTYLACJI, KLIMATYZACJI

I CHŁODNICTWA(Ś-6) 

 

Wydział Inżynierii Środowiska

 

 

Skontaktuj się z nami

Budynek Laboratorium Inżynierii Cieplnej oznaczony jest na mapie numerem 11 "Houston"

Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa

Wydział Inżynierii Środowiska

Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24

31-155 Kraków

Pokój 16 Budynek W-15

tel 12 628 28 96, fax 12 628 20 48

email: OK@pk.edu.pl

Sekretariat:
Pani mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch, specjalista
pok. 16, tel. 12-628-2896 fax 12-628-2048
Kontakt