KATEDRA OGRZEWNICTWA, WENTYLACJI, KLIMATYZACJI

I CHŁODNICTWA(Ś-6) 

 

Wydział Inżynierii Środowiska

 

 

Badania naukowe

 Modelowanie i kształtowanie klimatu pomieszczeń w budynkach w okresie chłodnym, badanie zachowań cieplnych budynków, efektywne wykorzystanie energii cieplnej w budynkach i poprawa ich jakości energetycznej, wykorzystanie energii odnawialnych i metody ich konwersji dla potrzeb komunalnych systemów zaopatrywania w ciepło, badania efektywności i optymalizacja systemów ogrzewania oraz komunalnych systemów ciepłowniczych pod kątem ich oddziaływania na środowisko, badania systemów gospodarki odpadami w celu spełnienia wymagań trwałego rozwoju.
 

Badania efektywności i optymalizacja układów wentylacji, klimatyzacji i ziębienia do zastosowań w budownictwie i przemyśle. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zastosowanie pomp ciepła w systemach klimatyzacji komfortu tzw. budynków pasywnych. Energooszczędne systemy do utrzymywania warunków komfortu cieplnego w okresie ciepłym w budynkach. Optymalizacja rozwiązań lewobieżnych systemów ziębiących i do pompowania ciepła oraz dobór proekologicznych czynników ziębniczych do realizacji obiegów cieplnych.

Badania naukowe